Uczestniczą

 

Korporacja Ha!art to krakowska instytucja, której celem jest promowanie nowych zjawisk w kulturze. Korporacja Ha!art wydaje młodą prozę i poezję, przekłady literatury zagranicznej, albumy, antologie, książki teoretyczne i tomy rozmów w ramach kilkunastu linii wydawniczych. Misja Ha!artu to wyciąganie z cienia frapujących zjawisk, oświetlanie na nowo tych, które z pozoru są już dobrze znane, wyszukiwanie alternatyw dla spraw, które wydają się oczywiste. http://www.ha.art.pl/

Kultura Gniewu to wydawnictwo komiksowe, które powstało w 2000 roku. Na samym początku tego przedsięwzięcia był chaos, który systematycznie się powiększał i próba jego okiełznania sprawiła, że to, co przez pierwsze cztery lata było jednoosobowym amatorskim mini-wydawnictwem komiksowym z czasem przeistoczyło się w trzyosobowe amatorskie mini-wydawnictwo komiksowe. http://www.kultura.com.pl/

Inny Świat to polskie pismo anarchistyczne ukazujące się od 1993 roku w Mielcu. Pismo początkowo funkcjonowało jako punkowy zin, z czasem przybierając formę periodyku o charakterze anarchistycznym. Końcem 1997 roku nazwę „INNY ŚWIAT” przybrało również wydawnictwo, które zająć się miało wydawanie książek oraz broszur. http://www.innyswiat.most.org.pl/

Wydawnictwo Okultura od 2001 r. zajmuje się ukrytym wymiarem kultury. Naszym celem jest dostarczenie czytelnikom jak największej ilości idei transgresyjnych wobec dominującego porządku kulturowego oraz tego, co w naszej kulturze uznaje się za oczywiste. W prezentowanych przez nas książkach ujawniamy to, co najlepsze z dziedzictwa kontrkultury i okultyzmu. http://www.okultura.pl/

Grupa „Świadomi Wydawcy” powstała z inicjatywy wydawnictwa Claroscuro w maju 2015r. jako odpowiedź na coraz bardziej dotkliwy brak księgarń, w których czytelnik może znaleźć nie „bestsellery”, „hity” i „nowości”, lecz książkę prawdziwą, wydaną dlatego, że komuś wydała się ważna i potrzebna, książkę wybraną nieprzypadkowo, z myślą o Czytelniku, nie o kliencie. http://www.swiadomiwydawcy.pl/

Wydawnictwo Magnus powstało z pasji ludzi do książek. Jest grupą ideowców, którzy bez kapitału, siedziby i sztabu ludzi, po godzinach pracy i z pomocą przyjaciół realizują się poprzez pracę nad książką. Autorów, z którymi współpracują, wyszukują podróżując po świecie czy flanerując po warszawskich zakamarkach. Naszą misją jest dostarczenie unikalnych, niebanalnych i intrygujących książek dla dorosłych i dla dzieci. Wydajemy dwie serie wydawnicze: · „Magnus dla dzieci ” to seria specjalizująca się w literaturze dziecięcej i młodzieżowej a „ Ciepło / Zimno” to seria skierowana do dorosłego czytelnika. https://www.facebook.com/WydawnictwoMagnus/

Faktoria Social Cooperative

“Dusza anarchisty jest jak trojka,
mknąca w wichrolotnym
pędzie po bezgranicznej przestrzeni stepu.
Szeroka natura to pęd do obejmowania nieskończonych
widnokręgów w sferze uczuć, pragnień i dążeń,
to rozmach jakiś, wynikający ze zbytku sił fizycznych,
szukających ujścia dla siebie, ale rozmach
skojarzony z jakąś ogromną tęsknotą”

Oficyna Wydalnicza Bractwa Trojka powstała w 1994 roku, z początku jako rozwinięcie idejki brackiej, by dzielić się znaleziskami ciekawych lektur z antykwariatów i zaciszy strychów, ze znajomymi i bractwem bawiącym się w mail-art. Okazało się, iż zainteresowanie jest o wiele większe niż grono znajomych i przyjaciół, toteż broszury Trojki zaczęły być sprzedawane i reklamowane w szerszych kręgach.

Oficyna Wydawnicza Bractwa Trojka z założenia wydawać miała niedrogie pozycje, dzięki którym chciała szerzyć anarchizm, idee wolnościowe oraz nieskrępowane i tfu-rcze myślenie. Od początku były to skromne publikacje, tzw. seria groszowa. Dopiero z biegiem czasu zaczęliśmy wydawać pozycje droższe i bardziej dogłębnie przedstawiające idee, takich klasyków anarchizmu jak Bakunin, Kropotkin, czy rodzimy Abramowski. Później pojawiły się wydania innych autorów piszących o wspomnianych myślicielach i działających w oddolnych ruchach społecznych.

Teksty wydawane przez Trojkę zawsze szeroko ujmują rzeczywistość, w której żyjemy. Odwołują się one do różnych dziedzin: historii, polityki, filozofii, kultury, ekonomii, ekologii, feminizmu. Z założenia mają jednak łączyć owe nurty i łamać zawarte w ich ramach ograniczenia. Punktem wyjścia jest dla nas krytyczne traktowanie wszelkich stosunków dominacji, które występują na różnych poziomach życia społecznego. Jedynie poprzez przekroczenie normy określonej przez władzę, możemy mówić o jej realnej krytyce. Jeżeli krytyka za pomocą słowa i pisma posiadać ma jakikolwiek sens, musi zostać przełożona na praktykę. To w odniesieniu do niej wydajemy książki.

Bractwo Trojka jest kolektywem, jego uczestnicy są równi wobec siebie. Pomimo że funkcjonuje on w otoczeniu „rynkowym” to jednak nie do końca na jego zasadach. Realnie nie posiada szefa. Osoby w nim pracujące nie są zatrudniane na zasadach kapitalistycznych, które opierają się na hierarchii oraz wykorzystaniu innych. Kolektyw ten jest silnie związany z polskim ruchem wolnościowym. Pozostając częścią ruchu społecznego, zmierza do rozszerzania jego autonomii od instytucji państwa i kapitału. Z tych względów jego celem nie jest dopasowanie się do realiów rynku, lecz rozwój samoorganizacji społecznej.

Działalność wydawnicza jest dla nas dopełnieniem aktywności na innych polach. Organizujemy się lokalnie oraz w skali kraju. Współtworzymy squat Rozbrat, działamy w Federacji Anarchistycznej, Inicjatywie Pracowniczej i ruchu lokatorskim i różnych innych inicjatywach celowych. Prowadzimy „Bibliotekę Anarchistyczną” spełniającą funkcję archiwum radykalnych wydawnictw z całego świata. Współredagujemy anarchistyczną gazetę uliczna ATAK i działamy w inicjatywie generującej, koordynującej i kolportującej propagandę wolnościową – @koordynacja.Tworzymy niezależną od sponsorów, mód i dotacji kulturę, niezależne media, kluby dyskusyjne, alternatywną ekonomię.

Rozprowadzamy pisma i literaturę wydawane przez nas jak również inne wydawnictwa. Poprzez niezależną sieć dystrybucji pocztowej, internetowej, sprzedaż podczas koncertów, spotkań, imprez oraz w księgarniach docieramy do czytelników.

To z tak zwanych zysków realizujemy nasze – kolektywu wydawniczego, wizje, idee, odjazdy. Oczywiście jesteśmy również otwarci na każdego, szczególnie jeśli mowa o dystrybucji i promowaniu niezależnego ruchu wydawniczego.

http://www.bractwotrojka.pl/

w xIdealny Momentx zine znajdziecie raczej mało zdjęć, ale dość sporo czytania – rozkminy autora na temat polityki, relacji czy patriotyzmu.

  SqEK (Squatting Europe Kollective) oznacza nieformalną sieć aktywistów, badaczy i aktywistów-badaczy, którzy zajmują się tematem skłotingu. Szczególny nacisk kładą na osobiste zaangażowanie i refleksje badacza dotyczące tematu, zarówno w kwestii metodologii jak i krytycznej, akademickiej i nieakademickiej produkcji wiedzy. Dlatego też lokalni skłotersi są zachęcani do włączenia się w dyskusje na każdym spotkaniu SqEK. SqEK nie jest instytucjonalną jednostką badawczą, jest raczej nieformalną organizacją.

Funkcjonowanie Kolektywu można bardziej opisać takimi słowami jak sieciowanie i dzielenie się informacjami i wiedzą. W tej sieci są kolektywy pracujące nad specyficznymi tematami, dlatego SqEK można nazwać kolektywem złożonym z kolektywów.

Wszystkie decyzje są podejmowane za pomocą konsensusu: dyskusje odbywają się podczas corocznych spotkań lub poprzez komunikację mailową.

Członkostwo jest elastyczne i otwarte: można stać się członkiem_członkinią poprzez dodanie do listy mailingowej, po wykazywaniu dużego zainteresowania tematem. Od 2009 (rok założenia) dzieliliśmy się na liście mailingowej wieloma artykułami, książkami i innymi pożytecznymi informacjami. Wolnościowe licencje i praktyki (takie jak open source i creative commons jako opozycja w stosunku do prywatyzacji wiedzy) leżą u podłoża strategii wydawniczej. Współpraca, horyzontalność demokracja bezpośrednia to wartości, które są mocno wspierane wewnątrz kolektywu. Obecnie, w obliczu fenomenu prawicowych i faszystowskich skłotów, warto wspomnieć, że SqEK jest lewicowym kolektywem i nie ma nic wspólnego z takimi praktykami.

https://sqek.squat.net

Kolektywny projekt graficzny o wolności seksualnej i reprodukcyjnej.

Zaczęło się w styczniu 2014, podczas dużej debaty w Hiszpanii na temat przeprowadzanej przez rząd próby reformy prawa, pozwalającego kobietom legalnie poddawać się bezpiecznej aborcji. Kiedy projekt zaczął się rozrastać w swoim rozmiarze i skali, zaczęto analizować jakie siły, myśli i mechanizmy uruchamiają się kiedy mamy do czynienia z dyscyplinowaniem i zarządzaniem ludzkimi ciałami. W dalszej perspektywie, zamiarem projektu jest stworzenie mapy przedstawiającej złożoność tych wszystkich zjawisk i stworzenie swoistego krzyku o wolność w decydowaniu o naszych ciałach.

Ten projekt graficzny został stworzony, żeby pełnić funkcję narzędzia politycznego, poprzez współdzielenie historii, robienie prezentacji, jeżdżenie z nim w trasy i nawiązywanie kontaktów z ruchami feministycznymi i społecznymi.

Wszystkie ilustracje objęte są licencją creative commons, należy się nimi dzielić, rozpowszechniać je i dystrybuować wszędzie, gdzie się da.

htt://projecteuter.wordpress.com/

https://imponderabilia-zine.tumblr.com/

Rozdzielczość Chleba to kolektyw twórczy, wydawnictwo i patainstytucja. Robimy (cyber)kulturę i dzielimy się nią: wszystkie nasze produkcje są dostępne online za darmo i na wolnych licencjach. Od 2011 roku wydajemy dobre, niestandardowe książki, aplikacje, nośniki, wydarzenia i łzy. W pierwszej fazie działalności interesowała nas technologia i niehierarchiczny obieg literacki w sieci. Od tego czasu znacznie większą uwagę przywiązujemy do kwestii podporządkowania naszej aktywności władzy – niezależnie człowieka czy maszyny. Działalność wydawniczą od początku uzupełniają występy i koncerty, promocja niestandardowych form literackich, irytowanie oraz agitacja w kwestiach rozproszenia autorstwa, władzy i własności intelektualnej. Współpracujemy z Ha!artem, Bęc Zmianą, ZUSem i radosnymi innymi bytami. Naszym celem jest bycie ACME, A Company That Makes Everything.

W trakcie kiermaszu pokażemy przedpremierowe rzeczy, będziemy rozdawać po-premierowe poezje, zrobimy też mały przegląd utworów cyfrowych i multimedialnych.
http://rozdzielchleb.pl

Mamy antykwariat, który jeszcze nie istnieje, ale wkrótce zostanie otwarty. Raczej nie będzie w nim starodruków czy zabytkowych książek oprawnych w skórę. Będzie za to: wiele dobrej humanistyki oraz dobrej i złej literatury; sporo rzeczy byle jakich z pozoru, ale interesujących dla niektórych (drobiazgi edytorskie, broszury, ulotki, katalogi wystaw, programy teatralne i festiwalowe itd.); pojedyncze numery i roczniki czasopism z czasów PRL; długo gromadzona kolekcja książek projektowanych i ilustrowanych przez wybitnych grafików; spory zbiór pierwszych wydań polskiej literatury. Gromadzimy też kolekcję literatury amerykańskiej i literatury z Europy Środkowo-Wschodniej (zwłaszcza z krajów bałkańskich).
Na Warszawski Niezależny Kiermasz Książek przeznaczyliśmy książki dotyczące teorii i historii anarchizmu oraz wybór z literatury w jakiś sposób odnoszącej się (pozytywnie lub negatywnie) do idei anarchistycznych.

Tarabuk – księgarnia i kawiarnia w jednym, działająca od 2005 roku na warszawskim Powiślu. Jesienią 2015 roku księgarnia przeniosła się do lokalu przy ulicy Marszałkowskiej 7 (siedziby Stowarzyszenia Wolnego Słowa i Fundacji Polska Obywatelska), w pobliże Teatru Rozmaitości. http://www.tarabuk.pl/

to projekt z zakresu DTP dotyczący usług edytorskich (skład i łamanie tekstu, opracowanie graficzne publikacji) oraz introligatorskich (szycie i tworzenie ręcznie robionych notesów). Nacisk kładziony jest tu przede wszystkim na konceptualny skład, kreatywne podejście do formy i funkcji tekstu, niezmordowane poszukiwanie estetycznych rozwiązań i łamanie utartych schematów typograficznych. Chętnie łączę swoje projekty z papierowym upcyklingiem, otwartymi warsztatami papierniczymi. Wychodząc poza podstawowe znaczenie działań DTP poruszam się po szeroko rozumianej kulturze słowa. Wbrew obiegowym opiniom i modom chcę, by tworzone przeze mnie projekty były bezpretensjonalne i zgodne z tym, co podpowiada mi intuicja. link

Wygrać Nowe Życie to fanzine działający w obrębie sceny hardcore/punk, osadzony w tradycji i estetyce DIY (zrób to sam). Naszym głównym celem jest promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji zmieniających świadomość, oraz filozofię i dietę wegańską. Z założenia ma to stanowić alternatywę dla konsumpcyjnego stylu życia, opartego na destrukcyjnym stosunku do siebie, otoczenia i bezmyślnym okrucieństwie wobec zwierząt. Bliska naszemu sercu jest postawa straight edge, oparta na wzajemnym szacunku, świadomości i rozwoju osobistym. http://xwnzx.blogspot.com/

Nazywam się Piotr Kalisz i mieszkam w Warszawie. Moja pierwsza książka „Flagi pastw kosmosu” zawiera 270 przykładowych flag z 270 planet, na których istnieje życie. Druga książka pt. „Murzynek” jest opartym na faktach pamiętnikiem 10-letniej dziewczynki z czasów okupacji. Pierwsza z nich wyszła po angielsku nakładem niezależnego wydawnictwa Zimzalla z Manchesteru, a wersję polską tej książki oraz drugą książkę zrobiłem za pomocą domowej drukarki i zszywacza. Na festiwal przygotowuję też zbiór naiwnych piosenek, które nagrywam w domu od kilkunastu lat, choć nie umiem śpiewać a moim podkładem muzycznym jest rozstrojona gitara lub klawiatura komputerowa imitująca pianino. Moja twórczość jest próbą tworzenia kosmosu z chaosu. Dedykuję ją wszystkim kosmicznym stworzeniom np. ludziom. Moja twórczość jest protestem przeciw lękowi, smutkowi, nadmiernemu myśleniu i jest pochwałą wyobraźni. http://firmarysunkowa.pl/

K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów jako osoba prawna istnieje od 2001 roku. Od roku 2004 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), co oznacza, że można nam przekazywać 1% podatku. Warto zauważyć, że pierwsze inicjatywy lokalne i regionalne były podejmowane przez tą grupę już od roku 1991. Mieszkańcy Brzegu, którzy przez ten czas zdążyli nas poznać, jak i środowisko literackie w Polsce, ceni nas za profesjonalizm, wysoki standard realizacji podejmowanych działań, kreatywność oraz dobrą atmosferę wokół organizowanych przez nas imprez. Flagową imprezą Stowarzyszenia są Konfrontacje Literackie “Syfon”, które, w 2017 roku, odbędą się po raz 19.

Zajmujemy się promocją literatury i czytelnictwa poprzez organizowanie spotkań autorskich, warsztatów, lekcji w szkołach. W latach 2006-2013 wydawaliśmy czasopismo literackie “Red.”, które, z powodu braku dotacji ministerialnych, zostało zawieszone. Energię wydawniczą skoncentrowaliśmy na wydawaniu poezji oraz prozy w seriach “Faktoria poezji”, “Faktoria prozy”, “Gniazdowniki” oraz “Antologia debiutów poetyckich”. W 2014 roku reaktywowaliśmy artzin “BregArt”(teraz pod nazwą “Nowy BregArt”) dostępny on-line, jak również w formie drukowanej.
http://zywipoeci.pl/

Anarchistyczny Antykwariat to inicjatywa mająca na celu ułatwienie czytelnikom i czytelniczkom dostępu do książek z zakresu idei libertarnej, dawno już niedostępnych w księgarniach. Na Kiermaszu zaproponujemy wybór dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych wydań prac traktujących o anarchizmie: tekstów teoretycznych, literackich czy opracowań naukowych. Dzieł autorów i autorek klasycznych, jak i tych mniej znanych. Nie ograniczając się jedynie do tradycyjnego ujęcia anarchizmu, proponujemy książki przedstawiające również paradygmat anarchistyczny w sztuce czy pedagogice, rozprawy filozoficzne albo literaturoznawcze, odnoszące się do anarchizmu.

GPK zajmuje się promocją oraz sprzedażą książek rękodzielniczych i artystycznych, jak również popularyzacją tradycyjnych technik drukarskich. Chodzi tutaj o książki robione ręcznie w niewielkich ilościach numerowanych egzemplarzy, mające najróżniejsze formy plastyczne i wykonane z rozmaitych materiałów takich jak papier czerpany, drewno, metal, szkło, skóra itd. itp. Nie jesteśmy co prawda polityczni w sensie ścisłym, ale za to z całą pewnością jesteśmy mniejszościowi, gdyż oprócz Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi jesteśmy jedynym miejsce w Polsce, mającym rzeczony obszar zainteresowań. 🙂

Więcej informacji znajduje się na naszej witrynie http://www.vigodapress.com/onas/

Powstały w 1997 paryski Kolektyw Zanzara athée zajmuje się wydawaniem i dystrybucją broszur i materiałów wywrotowych głównie w języku francuskim. Publikuje własne treści oraz znane lub istotne teksty o charakterze rewolucyjnym (i tłumaczenia tychże).

Grupa zaktywizowała się początkowo wokół sceny muzycznej DIY (zwł. anarchopunk, hardcore) i pierwotnie zajmowała się też dystrybucją muzyki. Postawiła sobie za cel „rozwijać kontrkulturę zarazem subwersywną i konstruktywną”, dlatego po serii rozczarowań w środowisku punkowym stopniowo przeszła całkowicie w publikowanie tekstów. Widziała w tym sposób zapobieżenia gettoizacji środowiska – które jednocześnie zamknęło się w sobie i straciło rzeczywistestawki polityczne. Chcąc docierać do osób spoza  oczywistych ośrodków oporu, kolektyw działa na ulicy czy też w miejscach nieoczekiwanych, bo mniej “zaangażowanych”.

Zanzara athée nie ma zarobków, zysków ani subwencji. Materiały objęte są w większości wolną ceną – kolektyw nie chce, by pieniądz funkcjonował jako bariera w kontaktach czytelniczo-autorskich. Zachęca do ściągania, piratowania i przetwarzania rozprowadzanych przez siebie treści. https://infokiosques.net/zanzara

Datacide is a magazine that covers experimental electronic music, from the avant-garde to hard dance music, their intersections with radical politics and counterculture, in-depth political and historical analysis and critique as well as experimental fiction, poetry and visual works. In each issue there is an extensive record review section as well as detailed book reviews, comics and news items.

Datacide is not affiliated with or part of any specific political group but engages in a revolutionary critique that rejects the historically discredited strains of leftism associated with Social Democracy and Leninism, drawing instead on the rich heritage of dissident Marxism, libertarian communism and critical theory.

Datacide is a critical voice in the increasingly irrational and rightwards lurching ‘post-truth’ times of conspiratorial world views and identity politics.

Datacide appears twice a year.

https://datacide-magazine.com/

  Illustrator based in Valencia (Spain), he draws people without personality, always in group, to symbolize political ideas. He talks, drinks, discuss, blasphemes and smokes cigarettes.
He publishes some zines (zavka, arros negre, deberes femeninos…) and makes silkscreen posters and t-shirts. He also draws on the walls of cities around the world. http://www.eliastano.es/

Wolna dumka (co po białorusku oznacza wolna myśl) to alternatywna kooperatywa edukacyjna: biblioteka, projekcje filmów, dyskusje, prezentacje, kursy języków obcych. Nasza działalność jest ukierunkowana przede wszystkim na stworzenie zasobów i przestrzeni, umożliwiających zapoznanie się z radykalną teorią.

Biblioteka istnieje od 2011 roku. Zawiera książki, czasopisma i samizdat (ziny) o różnej tematyce. Są książki ważnych myślicieli, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój myśli ludzkiej: znanych filozofów, socjologów, pisarzy. Jednak akcent położony jest na książki krytyczne, tak czy inaczej związane z ideami wolnościowymi: anarchizm, lewicowy radykalizm, egzystencjalizm, marksizm, feminizm, queer, kontrkultura, (anty)utopie, itp.

Obecnie w katalogu biblioteki jest 1500 pozycji. Są książki w języku rosyjskim (przede wszystkim), białoruskim, ukraińskim, polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, arabskim i w innych językach.

Fundusze biblioteki pozyskiwane są poprzez wolne datki, datki od uczestników kolektywu oraz w formie prezentów od wydawnictw niezależnych (Radykalna Teoria i Praktyka, Gileja, Common Place, Samostanowienie, Biblioteka im. L. N. Tołstoja, SZSS, Priamuchinskije Cztenija i in.)

Projekt jest niekomercyjny i opiera się na wolontariacie: nikt z nas nie dostaje pieniędzy za swoją działalność, a wynik tej działalności jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich.

Więcej (po rosyjsku i białorusku) na stronie dumka.be

Kto by pamietał jak to sie zaczęło?! Jak w wielu wypadkach zaczęło sie od fanzina, zatytułowanego ZIMA. Był rok 1994? Pierwsze kasety, pierwszy CD, wydany razem z NNNW. Pierwsze koncerty. Squat KRZYK….

Na poczatku punk rock, potem doszło reggae, ska, dub…

Zorganizowalismy ponad 200 koncertów, od Pidżamy Porno, przez Oi Polloi do Dezertera po Marię Peszek i Czesława Mozilla.. Wspólorganizujemy, nieprzerwalnie od 1999 roku festiwal Winter Reggae. Przeważnie w rodzimym mieście Gliwice ale też Katowicach. Przez dziesięć lat współłtworzylismy Festiwal Rock Reggae Brzeszcze. Współpracujemy m.in. z Festiwalam One Love, Rock Na Bagnie, Ostróda Reggae Festiwal, Regałowisko w Bielawie, Czochraj Bobra Fest, Róbrege czy Reggaeland i toruńską Afryką.

Nasze wydawnictwa to szeroko rozumiany i postrzegany underground. Punk , ska, reggae, dub, hardcore, folk… interesuje nas wszystko co ciekawe, nie boimy sie nowych zespołów, staramy się przypominac starsze.

Od kilku lat wydajemy jedyny w Polsce magazyn Free Colours, do 2016 roku ukazało się 26 numerów.

Wyzwania to norma, poszanowanie praw i suwerenności zespołów to podstawa.

www: http://www.zima.slask.pl